Ang mapakinggan mo ako
ay biyaya.

Ang tanging takot ko ay
Na wala na
O wala nang
Muling makikinig
Sa akin.