Sa bungad
ng bintanang nagdadala
sa mga alikabok
sa kanilang huling hantungan,
sinasayawan
ng pulang-pulang kurtina
ang sisidlang pinakikislap
ng silahis—
kislap na humahalik
sa pintuan ng aking mga matang
nagtatanong
kung kailan ba kita huling narinig
na bumatingting,
nagpakanta
sa sisidlang ito.