“Inatasan kang maging tagapayo ng nalulumbay na sangkatauhan. Nangako kang tutulungan ang mga nasa panganib sa gitna ng dagat, ang mga nasa pagkakabihag, ang mga maysakit at maralita, at sila na ang mga ulo ay nasa ilalim ng palakol. Saan ka naliligaw? Ano ang ginagawa mo?”

— Seneca

References