Vince Imbat

Pagbubunyi — Dickinson

Nov 1, 2022

Pagbubunyi ang paglalakad Ng kaluluwang tagaloob sa karagatan Lagpas mga bahay, lagpas mga lungos Tungo sa malalim na walang-hanggan