Vince Imbat

Mga Pahinga

Oct 16, 2022

Inaasam ko ang mga sandaling humihilata ka sa tabi ko at hinahaplos ko ang puting balahibo ng tiyan mo habang humuhuni ka sa galak.

Translated from Rests.