Vince Imbat

Kung ang mga sasakyang ito ay naglalakad na mga tao

Jul 8, 2022

Tanaw ang kalsada mula rito Dinig ang maiingay na ungol ng mga makina Motorsiklong umuungol na kalabaw na nahulog sa butas Bus na busina nang busina para motorsiklo’y tumabi

Nakatayo ako Dito sa hindi pa nasesementong daan Pinapanuod ang libu-libong gulong na umiikot Nang dumating sa’kin ang isang biro:

Kung hindi naimbento ang sasakyan Kung hindi nahanap ng tao ang langis Kung walang kalabaw o baka o kabayo At hindi naisip ng tao ang kariton, kalesa o bisikleta,

Ang mga sasakyang ito sana’y mga taong naglalakad At lahat sila’y nagbabatian at magkukuwentuhan Hanggang sila’y makarating sa dulo ng daan.


Salin mula sa Pangasinan: Nu sararayan luluganan et totoon manaakar