Vince Imbat

Kaysarap

Apr 10, 2023

Kaysarap maglakad sa Elbi ngayong gabi.

Maririnig mo lang ay kulisap at butiki.