Vince Imbat

Kay Liit

Feb 3, 2023

May humihila sa mamang Hawak-hawak ang lubid Di ma kita kung ano Aso palang kay liit