Vince Imbat

Kabuwasan

Oct 18, 2022

# Original

Umaga pa lamang
ay mataas na ang alon,
madilim na ang langit
sa dako roon,
doon sa kalalimang hitik
sa sari-saring lamang dagat—
sa mga kulay pa lamang daw
ay magugulantang ka na.

Kaya sila’y pumalaot,
sumulong, sumuong,
iniwan akong nakatunganga,
paa lamang ang basa.

# Translation

Kakabuwasan ni labat
ataragey laray daluyon
ambilunget lay tawen
dimad bandad man,
diman
diyad kaaralman ya napno
na nanduruman kargay dayat
kolo-kolor da ni labat kuno
manbilbilib ka la.

Katon nambaloto ira,
sinuba day dayat, linmetsab
intilak da ak ya akanganga
sali-salik labat so abasa.