Vince Imbat

Ahas na bingi

Jul 8, 2022

Ang sabi nila ang tula ay naririnig at makasusulat ka lang kung nakaririnig ka.

Isang umaga nagising akong may gumagapang na maitim na linya sa sahig.

Nakita ni inay at itay. “Iyan yong ahas na bingi,” sabi nila.

Napakaliit mo, para kang bulateng manipis, natatakot, naliligaw.

Kumuha ako ng maliit na papel upang paggapangin ka roon. “Patayin mo na baka lumalki pa!” utos ni itay. Hindi ako nagsalita.

Gumapang ka sa papel at dinala kita sa labas upang palayain sa putik.

Gumapang ka ng mabilis pero tumingin ka sa akin parang nagpapasalamat at nawala ka na.

Hindi ka bulag at lalong hindi ka manhid. Kung pinatay kita Sino sa atin at tunay na bingi?

Tumayo ako mula sa pagkakaluhod at sa sandaling iyon Binalot ako ng malilim na katahimikan.


Salin mula sa Pangasinan: Uleg ya Telek

To do: